Termeni şi condiţii

Vă rugăm să citiți cu atenție, societatea Cactus Health SRL neavând nici o culpă în producerea vreunui prejudiciu, de orice natură și întindere, decurgând din neînsușirea termenilor și condițiilor cu privire la utilizarea prezentului site sau cu privire la produsele și serviciile comercializate pe site. Bifând căsuța din dreptul linkului termeni si condiții, veți putea confirma comanda pentru orice test, prin aceasta înțelegându-se că ați luat la cunoștință și acceptat termenii și condițiile utilizării site-ului nostru.

www.testedebine.ro este site-ul oficial al societății CACTUS HEALTH SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/3683/2016, CUI 35788328, cu sediul în str. Zăgazului nr. 4E, sc. B, parter, ap. B4, cam. 5, sector 1, București, denumită în cele ce urmează „Testedebine”.

Utilizarea site-ului www.testedebine.ro , denumit în continuare „site” presupune acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor de mai jos de către cei ce utilizează site-ul, numiți în continuare „Utilizatori.”

Prin „utilizarea” site-ului se înțelege operațiunea prin care Utilizatorul, după ce în prealabil completează informațiile solicitate, comandă serviciile distribuite și comercializate de Cactus Health SRL.

Termenii și condițiile de utilizare a site-ului pot fi schimbate, astfel că recomandăm ca la fiecare utilizare a acestuia să se ia la cunoștință despre termeni și condiții, indiferent dacă Utilizatorul a mai utilizat sau nu site-ul.

Termenii de Kit, Kit ImuPro, kit FlorInScan, kit GI sau Kitul Pacientului, folosiți în paginile aferente prezentului link se referă la oricare dintre kiturile necesare prestării serviciilor de către societateaCactus Health SRL.

Termenul de „Pacient” se referă la persoana fizică ce folosește componentele unui kit comercializat de Testedebine pentru prelevarea probei biologice (sânge sau scaun), transmisă spre analiză la laboratorul din Germania, Luxemburg sau SUA.

Prin „unitatea medicală” se înțelege cabinetul medical și sau unitatea medicală cu sau fără personalitate juridică, de drept public și/sau privat care achiziționează de la Testedebine kituri de recoltare a probei biologice de sânge capilar sau intravenos, sau a unei probe de scaun, pentru pacienții săi. Una sau mai multe asemenea unități medicale pot fi partenere ale Testedebine, astfel încât persoanele ce achiziționează oricare test de la Cactus Health pot să-și recolteze, transmită proba și primi rezultatele de la laborator prin una dintre aceste unități medicale sau prin orice altă unitate medicală care are dreptul, potrivit legii, să recolteze și să transporte sânge sau probe de scaun. Oricare din aceste operațiuni se va efectua contra-cost.

Proba biologică se referă la sângele recoltat capilar sau intravenos si la specimene de scaun.

Prin dispozitiv ImuPro sau FlorInScan se înțelege dispozitivul medical ce constituie parte componentă principală a kitului Pacientului, pe care se prelevă proba biologică de sânge sau scaun, necesar efectuării analizelor specializate.

I. DESPRE SERVICIILE COMERCIALIZATE ȘI CINE LE POATE ACHIZIȚIONA.

Testedebine distribuie și comercializează, analize specializate realizate de către laboratorul specializat din Germania, potrivit reglementărilor din Germania, care să detecteze alergii alimentare întârziate., împreună cu kiturile pentru recoltare sânge uman capilar și intravenos, necesare efectuării respectivelor analize.

Testedebine distribuie si comercializeaza de asemenea analize specializate realizate de catre laboratorul specializat din Luxemburg, care evalueaza flora intestinala, impreuna cu kiturile de recoltare scaun, necesare efectuarii respectivelor analize.

Kitul capilar poate fi achiziționat atât de către persoanele juridice cu activitate în domeniul medical cât și de orice persoană fizică, majoră, dispozitivul ce constituie componenta principală a kitului fiind special conceput pentru ca recoltarea capilară a probei de sânge să fie posibilă chiar și la domiciliu, fără ajutor specializat, cu condiția respectării instrucțiunilor aferente, care, de asemenea, fac parte din kitul Pacientului.

Kitul venos este pentru recoltare intravenoasă a probei de sânge și se comercializează în principal către persoane juridice ce-și desfășoară activitatea în domeniul medical (clinici, laboratoare, cabinete medicale, spitale etc) și care, la achiziționarea kitului, declară pe proprie răspundere că sunt autorizate pentru prelevarea probelor biologice. În situația comercializării către persoane fizice, acestea trebuie să fie majore și să efectueze recoltarea într-o clinică autorizată.

Kitul de recoltare scaun poate fi achizitionat de orice persoana fizice si juridica, deoarece presupune pur si simplu colectarea unui specimen din scaun.

Kiturile sunt parte a serviciului de efectuare a analizelor, fiind necesar realizării acestora.

Livrarea oricarui kit se va face prin curier in interval de 24-48 de ore de la vizualizarea in conturile noastre a platii integrale pentru achizitionarea serviciului de efectuare a oricarei analize.

II. PREȚUL.

Pacienții vor achita, în afară de prețul analizelor în laboratorul specializat din Germania, Luxemburg sau SUA și transmiterii rezultatelor în format electronic, și contravaloarea următoarelor produse și servicii aferente: recoltare, transport, kit , indiferent dacă își achiziționează serviciile direct de la Cactus Health sau prin clinicile partenere.

Prețurile sunt afișate pe site în secțiunea “Comandă online”.

Prețul oricărui test Imupro cuprinde costul analizei propriu-zise a probei de sânge (indiferent de forma de recoltare) în laboratorul specializat din Germania și transmiterii exclusiv în format electronic a documentației cu rezultatele analizei., precum și contravaloarea kitului de recoltare. Tot în secțiunea “Comandă online” se poate vizualiza în mod detaliat în ce constă această documentație pentru fiecare tip de test in parte.

Pretul oricarui test FlorInScan sau GI Stool Profile comandat online include costul analizei propriu-zise a specimenului de scaun in laboratorul specializat din Luxemburg sau SUA, transportul probei si transmiterea rezultatelor in format electronic.

Pentru Imupro transportul probei nu este inclus în prețul analizei. Pentru detalii privind transportul, vă rugăm consultați secțiunea “intrebari frecvente” sau contactați-ne la numărul de telefon +4 0735 303 001 sau prin e-mail la adresa office@testedebine.ro

III. RECOLTAREA și TRANSPORTUL PROBEI BIOLOGICE.

3.1. Obligațiile Pacientului – persoană fizică

În vederea recoltării probei de sânge sau scaun cu ajutorul dispozitivului ImuPro, respectiv FlorInScan sau GI Pacientul trebuie să urmeze, cu strictețe, instrucțiunile pe care le primește odată cu Kitul, și care fac parte integrantă din acesta, pentru nerespectarea acestor instrucțiuni culpa aparținând în exclusivitate Pacientului.

Important! Odată cu Kitul se livrează de către Testedebine și un Formular ce va trebui, obligatoriu, completat cu informații reale si complete si semnat pentru consimtamant.

Pentru situația în care Pacientul nu recoltează și nu transportă proba biologică de sânge printr-una dintre clinicile partenere ale Testedebine, acesta va trimite kitul care conține proba biologică de sânge către laboratorul din Germania prin poșta română sau orice altă firmă de curierat care oferă servicii specializate de transport probe biologice, declarând acesteia, în mod obligatoriu, conținutul kitului, în vederea ambalării și marcării speciale a acestuia pe timpul transportului. Vă avertizăm că trimiterea probei de sânge către o altă destinație decât cea a unui laborator, spital sau clinici și/sau nedeclararea conținutului kitului reprezintă o încălcare a legii care va avea ca efect nevămuirea kitului, în sensul interzicerii ieșirii din țară a acestuia și returnarea sau distrugerea lui, precum și sancțiunile prevăzute de lege;

Pentru testele FlorInScan sau GI Stool Profile, Testedebine va transporta in numele pacientilor probele de scaun prin curierul DHL- firmă de curierat care oferă servicii specializate de transport probe biologice- cu care are incheiat contract.

Pacientul va achita prețul analizei direct către Testedebine, online, cu card bancar sau prin transfer bancar in baza unei facturi proforma. Prețul plătit include strict serviciile specificate în momentul achiziției. (vezi secțiunea prețuri din “Termeni si condiții” sau secțiunea “Comandă online”)

În situația nerespectării oricăreia din obligațiile de mai sus, pacientul va suporta costul integral al kitului și al tuturor cheltuielilor aferente, neavând dreptul de a solicita vreo rambursare și fiind singurul răspunzător de neprimirea rezultatului analizelor.

3.2. Obligațiile unității medicale ( clinică, cabinet medical etc.) :

Să fie autorizată, în condițiile legii, pentru prelevarea și depozitarea probelor biologice;

Asigură completarea de către pacient a chestionarului de sănătate care se află in kitul Pacientului;

După completarea chestionarului, recoltează proba biologică de la pacient (sange sau scaun), utilizând kitul primit dela Testedebine, conform informațiilor și instrucțiunilor primite de la acesta;

Depozitează în spațiul propriu kitul, în condițiile specificate în informațiile primite dela Testedebine,;

Asigură transportul adecvat al kitului ce conține proba biologică (sange sau scaun) cu un transportator autorizat în acest sens, către laboratorul de analize din Germania, Luxemburg sau Anglia ; kitul trebuie să ajungă la această clinică în maxim 96 (nouăzecișișase) de ore de la recoltarea sângelui venos, în maxim 2 săptămâni de la recoltarea capilară a sângelui , sau in 48 de ore de la recoltarea de scaun. Vă rugăm să consultați rubrica „Intrebari frecvente” de pe site-ul nostru;

Comunică imediat către Testedebine documentele care atestă recoltarea și transportul la adresa de e-mail office@testedebine.ro .

Unitatea medicală este singura răspunzătoare de orice acțiune pe care o va executa în legătură cu prelevarea probei biologice și asigurarea transportului specializat al acesteia către laboratorul din Germania, Luxemburg sau Anglia. Este direct răspunzătoare de toate rezultatele vreunei leziuni sau pagube cauzate corpului sau bunurilor pacienților săi în decursul sau în urma efectuării serviciului medical relativ la prelevarea și transportul probei biologice de sânge. ImuPro nu va avea nicio responsabilitate în legătură cu aceste acțiuni, leziuni sau pagube

IV. CUM SE EFECTUEAZĂ COMANDA.

Pentru a comanda serviciile Testedebine online trebuie să aveți calitatea de Utilizator al site-ului, în acest sens fiind necesar a vă identifica conform solicitărilor de mai jos, cu informații reale privind datele personale, în scopul identificării dvs. și a îndeplinirii obligației noastre de livrare a comenzii.

Accesarea Site-ului în continuare echivalează cu acceptul utilizatorilor asupra procesării datelor cu caracter personal în scopul oferirii în condiții optime de către Testedebine a serviciilor sale – livrarea kitului, atunci când acesta este comandat online, comunicarea rezultatelor analizelor atunci când Utilizatorul este unul și același cu Pacientul – precum și cu transferul datelor personale în străinătate.

Identificare unitate medicală.

Denumirea unității medicale Nr. înregistrare/autorizare _____________/din data ______________/în Registrul unic al cabinetelor medicale/

Sediu/punct de lucru ________________________

Datele bancare: banca, sucursala, cod IBAN

Identificare persoane fizice.

Pentru persoane fizice:

Nume, prenume

Cod numeric personal

Adresă de livrare a kitului

Adresa email

Telefon

Medic prescriptor

V. DENUNȚAREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ. RAMBURSĂRI

5.1. Persoana fizică ce achiziționează kitul și serviciile Testedebine are dreptul de a denunța unilateral contractul (de a se retrage din contract fără niciun motiv) în termen de 14 zile dela primirea kitului. În cazul în care o va face, va primi înapoi contravaloarea sumelor plătite, cheltuielile cu returnarea kitului fiind în sarcina sa. Sumele vor fi rambursate în termen de 30 de zile dela data denunțării contractului.

Pentru a i se rambursa contravaloarea kitului Testedebine și a serviciilor aferente, cumpărătorul va trebui, cumulativ:

Să returneze kitul sigilat, în caz contrar acesta fiind inutilizabil, datorită caracteristicilor sale;

Să nu transmită proba de sânge către laboratorul din Germania, întrucât din acel moment va fi fost începută executarea serviciilor; transmiterea probelor de sânge către laboratorul din Germania va constitui solicitarea și acordul cumpărătorului pentru începerea prestării serviciilor înainte de cele 14 zile în care are dreptul de a denunța contractul, cu consecința imposibilității de a i se mai returna sumele plătite.

În situația în care persoana fizică desigilează kitul, dar nu transmite proba de sânge către laboratorul din Germania, va primi înapoi sumele plătite, mai puțin contravaloarea kitului (30 de lei pentru kitul capilar, 10 lei pentru kitul intravenos), dacă va comunica denunțarea contractului în termen de 14 zile dela primirea kitului.

Orice alte sume achitate de către cumpărătorul persoană fizică către terți nu vor face obiectul returnării (de exemplu, eventuale sume plătite pentru recoltarea sângelui etc.).

5.2. Cumpărătorul persoană juridică nu va putea denunța unilateral contractul.