0
teste de bine Login/Register

Politica de confidenţialitate

Notificare de procesare echitabilă a datelor cu caracter personal ale clienților

CACTUS HEALTH SRL, cu sediul în str. Zăgazului nr. 4E, sc. B, parter, ap. B4, cam.5, sector 1, București, cu adresa de corespondență în str. Erou Nicolae Iancu nr. 41 bis, Bl T13, ap.6, cam 24 și cam.25, etaj 3, Județ Ilfov, România, prelucrează următoarele date cu caracter personal clienților:

Clienți (persoane fizice)

Categorie de date personale Scopul prelucrării Temeiul legal al prelucrării Perioada maximă de păstrare Cui sunt sau pot fi transmise datele
Detalii personale (nume, adresa, email personal, telefon, dată nașterii) Livrarea de bunuri și servicii Interesul vital al persoanei vizate 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg
Date privind starea de sănătate (rapoarte medicale, certificate medicale, scrisori medicale) Livrarea de bunuri și servicii Interesul vital al persoanei vizate 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg
Detalii acte de identitate (CI, CNP) Livrarea de bunuri și servicii Interesul vital al persoanei vizate 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg
Detalii financiare (cont bancar) Administrare clienți (operare încasări) Derularea contractului 3 ani si 1 lună  
Detalii personale (nume, adresa) Administrare clienți (operare încasări) Derularea contractului 3 ani si 1 lună  
Detalii personale (nume), 
Date privind starea de sănătate
Livrarea de bunuri și servicii Derularea contractului 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg
Detalii personale (dată nașterii, sex)
Detalii privind starea de sănătate (rezultatele testelor tip)
Statistică Interesul vital al persoanei vizate 3 ani si 1 lună clinici partenere

Clienți (persoane fizice) – COPII

Categorie de date personale Scopul prelucrării Temeiul legal al prelucrării Perioada maximă de păstrare Cui sunt sau pot fi transmise datele
Detalii personale (nume, nume aparțînător, adresa aparțînător, email aparțînător, telefon aparțînător), 
Detalii acte de identitate (CI, CNP), 
Detalii personale (nume), 
Date privind starea de sănătate
Livrarea de bunuri și servicii Consimțământul aparțînătorului 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg

Clienți – angajați ai clinicilor partenere

Categorie de date personale Scopul prelucrării Temeiul legal al prelucrării Perioada maximă de păstrare Cui sunt sau pot fi transmise datele
Fotografii, Înregistrări video Marketing Interesul legitim al operatorului (marketing) 3 ani si 1 lună  

Terți (pacienții clinicilor partenere)

Categorie de date personale Scopul prelucrării Temeiul legal al prelucrării Perioada maximă de păstrare Cui sunt sau pot fi transmise datele
Detalii personale (nume, adresa, email personal, telefon, dată nașterii) Livrarea de bunuri și servicii Interesul vital al persoanei vizate 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg
Date privind starea de sănătate (rapoarte medicale, certificate medicale, scrisori medicale) Livrarea de bunuri și servicii Interesul vital al persoanei vizate 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg
Detalii acte de identitate (CI, CNP) Livrarea de bunuri și servicii Interesul vital al persoanei vizate 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg
Detalii personale (nume), 
Date privind starea de sănătate
Livrarea de bunuri și servicii Derularea contractului 3 ani si 1 lună laborator de analize Germania/ Luxembrurg

Clienți potențiali

Categorie de date personale Scopul prelucrării Temeiul legal al prelucrării Perioada maximă de păstrare Cui sunt sau pot fi transmise datele
Detalii personale (nume, adresa, email) 
Date privind starea de sănătate – tip test
Livrarea de bunuri și servicii Contractarea la cererea persoanei vizate 3 ani si 1 lună  

Clienți potențiali (medici din clinici/spitale)

Categorie de date personale Scopul prelucrării Temeiul legal al prelucrării Perioada maximă de păstrare Cui sunt sau pot fi transmise datele
Detalii personale (nume, email personal, telefon), specialitate , spital Marketing Interesul legitim al operatorului (marketing – popularizare produs medical către medici) 3 ani si 1 lună  
Detalii personale (nume, email personal, telefon), specialitate , spital Marketing Interesul legitim al operatorului (marketing – popularizare produs medical către medici) 3 ani si 1 lună  
 • *În afară entităților menționate, datele personale pot fi transmise în condițiile legii autorităților abilitate ale statului.
 • **Orice alte prelucrări de date ocazionale vor fi notificate persoanelor vizate.

CACTUS HEALTH SRL își asumă obligația respectării confidențialității datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), iar dumneavoastră beneficiați de drepturile prevăzute în:
Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv:

 • accesul la datele cu caracter personal proprii,
 • rectificarea sau ştergerea acestora,
 • restricţionarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării,
 • precum şi dreptul la portabilitatea datelor,
 • în condițiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor

În situația în care considerați că drepturile dumneavoastră prevăzute în Regulamentul nr. 679 / 2016 au fost încălcate, aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

Notificare de procesare echitabilă a datelor cu caracter personal ale clienților

Pentru informații sau alte probleme legate de protecția datelor cu caracter personal va puteți adresa Responsabilulu cu Protecția Datelor pe e-mail: dpo@testedebine.ro sau tel. 0723 599 175 .

Notificare de procesare echitabilă a datelor cu caracter personal ale clienților

CACTUS HEALTH SRL, cu sediul în str. Zăgazului nr. 4E, sc. B, parter, ap. B4, cam.5, sector 1, București, cu adresa de corespondență în str. Erou Nicolae Iancu nr. 41 bis, Bl T13, ap.6, cam 24 și cam.25, etaj 3, Județ Ilfov, România, prelucrează următoarele date cu caracter personal clienților:

Clienți (persoane fizice)

Categorie de date personale Scopul prelucrării Temeiul legal al prelucrării Perioada maximă de păstrare Cui sunt sau pot fi transmise datele
Nume, Prenume, Adresa email, oras, specializare Livrarea de servicii (participarea la evenimente)   Interesul vital al persoanei vizate   2 ani n/a
Nume, Prenume, Adresa email, oras, specializare Marketing
Consimțământul aparțînătorului    
2 ani n/a

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind liberă circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), iar dumneavoastră beneficiați de drepturile prevăzute în:
Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv:

 • accesul la datele cu caracter personal proprii,
 • rectificarea sau ştergerea acestora,
 • restricţionarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării,
 • precum şi dreptul la portabilitatea datelor,
 • în condițiile respectării prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor