0
teste de bine Login/Register

Procedură privind soluţionarea reclamaţiilor

1. Modalități de înaintare a unei reclamații:

Cactus Health SRL pune la dispoziția clienților următoarele modalități de înaintare a reclamațiilor:

  • în scris, prin poștă, la adresa: Strada Erou Iancu Nicolae, nr. 42, Voluntari, Ilfov – Departamentul Relații cu Clienții Cactus Health – Echipa Reclamații;
  • prin e-mail, la adresa office@testedebine.ro

În vederea înaintării reclamațiilor prin poștă sau prin e-mail, vă informăm că programul Departamentului Relații cu Clienții Cactus Health se desfășoară de Luni până Vineri, între orele 09.00 și 18.00, cu excepția zilelor de sărbătoare legală.

2. Conținutul unei reclamații:

Pentru a putea răspunde reclamațiilor în cel mai scurt timp, clienții sunt rugați să includă în reclamație următoarele informații:

numele și prenumele pacientului și testul efectuat;

numărul de telefon și adresa de e-mail la care pot fi contactați;

data întocmirii reclamației;

descrierea detaliata a situației sau a aspectelor reclamate;

modalitatea aleasă pentru comunicarea răspunsului Cactus Health referitor reclamația efectuată (în scris – prin poștă sau e-mail) cu mențiunea expresă a adresei de corespondență poștală ori electronică la care clientulș dorește să-i fie comunicat răspunsul Cactus Health.

Indiferent de modalitatea de înaintare a reclamațiilor aleasă acestea trebuie făcute în scris și semnate de către client si trimise apoi fie prin fax, prin poștă sau scanate pe e-mail.

3. Termenul de depunere a reclamațiilor de către clienți:

Orice reclamație efectuată de către clienți referitoare la serviciile ImuPro trebuie adresată în scris

in termen maxim de 15 zile de la data aparitiei motivului pentru care se inainteaza reclamatia.

4. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor de către Cactus Health:

Termenul de soluționare a unei reclamații este intre 5 și 10 zile lucrătoare de la data primirii sau înregistrării acesteia de către Cactus Health SRL, prin oricare din modalitățile enumerate mai sus.

5. Modalitățile de informare a clienților cu privire la rezultatul demersurilor efectuate de ImuPro pentru soluționarea reclamațiilor:

Clienții vor fi informați în termen de maxim 10 zile lucrătoare cu privire la rezultatul demersurilor efectuate de ImuPro pentru soluționarea reclamațiilor prin una din următoarele modalități, în funcție de opțiunea acestora prin intermediul canalului de comunicare utilizat pentru a depune reclamația;

în scris prin e-mail;

în scris prin poștă.

6. Soluționarea litigiilor:

În cazul în care clienții sunt nemulțumiți de modalitatea în care au fost soluționate reclamațiile, aceștia au posibilitatea de a se adresa:

Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C);

Instanțelor judecătorești competente.